SEBElum mengisi borang di bawah...

1. Setiap sekolah hanya layak mendapat satu pendaftaran!

  • Kod avatar hanya akan dihantar kepada wakil sekolah.
  • Ciri Kod Avatar belum lagi disediakan untuk Liga Frog Appliance.


2. Hanya guru atau kakitangan sekolah boleh mendaftar untuk kod!

  • Kerana ini untuk seluruh sekolah anda, kami ingin menghantar kod avatar kepada ahli kakitangan, yang akan mempunyai akses kepada semua orang di sekolah anda!
  • Jika anda seorang pelajar atau ibu bapa, sila galakkan kakitangan sekolah anda untuk mendaftar bagi pihak sekolah!


3. Sila berikan kami masa untuk menghantar kod anda!

  • Kod hanya akan dihantar kepada anda bermula dari 6 Ogos 2018 dan seterusnya!